Контакти

Сдружение  ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ

Адрес за кореспонденция

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Ректорат, етаж 3, офис 94

ул. „Проф. Боян Каменов“ 1700 София, България

Е-мейл: office@srednogorie.eu

 

Ева Драгоева

Координатор

Телефон:  +359 87 994 8480

Е-мейл: e.dragoeva@srednogorie.eu 

Елена Заркова

Ескперт Бизнес развитие

Телефон:  +359 87 994 8478

Е-мейл: e.zarkova@srednogorie.eu 

 

Регионален център за търговия и инвестиции  

 ул. „Софийско шосе” № 18,  2080 гр.Златица, България

Златина Саръева

Експерт Програми и проекти

Телефон:  +359 87 994 8479

Е-мейл: z.saraeva@srednogorie.eu